Klawiatura jest elewacją foliową z zintegrowanymi przyciskami i elementami elektronicznymi. Elewacje foliowe są omówione tutaj.

Istnieje cały szereg rodzajów przycisków, bliższe informacje tutaj.

Sygnały z klawiatury są wyprowadzone najczęściej w formie tasiemki lub złącza, o rodzajach wyprowadzeń tutaj.

Samonośne

Klawiatura samonośna nie wymaga podparcia na całej powierzchni, może być mocowana do podłoża punktowo najczęściej za pomocą osadzonych śrub lub w inny dowolny sposób.

W najprostszym przypadku klawiaturę samonośną stanowi klawiatura elastyczna przyklejona do płyty nośnej. Płyta nośna może jednak stanowić integralną część klawiatury, na przykład może być obwodem drukowanym klawiatury.

Płyta nośna może być wykonana z metalu, tworzywa sztucznego (na przykład z pleksi, polistyrenu, ABS) lub z płyty epoksydowo-szklanej.

W płycie nośnej możliwe jest osadzenie dowolnych elementów takich jak śruby, tuleje dystansowe, łączniki PEM itp.

Supercienkie z możliwością naklejenia na zakrzywioną powierzchnię

Wykonanie klawiatury w 4-warstwach z zastosowaniem najcieńszych materiałów pozwala uzyskać grubość poniżej 0,4 mm. Daje to możliwość przyklejenia klawiatury na powierzchnię o przekroju walca o odpowiednio dużym promieniu.

Z podświetleniem

Podświetlenie jest realizowane za pomocą diod elektroluminescencyjnych.

Z wbudowanymi elementami

Istnieje możliwość wbudowanie w klawiaturę dowolnych elementów elektronicznych.

Na bazie laminatu miedziowanego

Zastosowanie laminatu miedziowanego jako obwodu elektrycznego klawiatury przynosi szereg korzyści takich jak:

  • niższa oporność ścieżek,
  • możliwość nakładania powłok, na przykład złocenia,
  • lepsza wytrzymałość wbudowanych elementów na oderwanie dzięki lutowanym połączeniom w porównaniu do klejonych,
  • zwiększona wytrzymałość elektryczna,
  • zwiększona żywotność przycisków,
  • doskonała wytrzymałość mechaniczna na zaginanie (przy zastosowaniu odpowiednio cienkiego laminatu tasiemka jest jest odporna na ostre zagięcie.

O zwiększonej odporności na czynniki środowiskowe

Dzięki podziałowi wewnętrznej struktury klawiatury na 2 oddzielne części: środkową funkcjonalną i zewnętrzną ochronną, ograniczone zostaje ryzyko przedostania się do wnętrza wilgoci.

Z ekranowaniem i ochroną elektromagnetyczną wyświetlaczy

Ekranowanie elementów nieprzeźroczystych jest realizowane za pomocą folii miedzianych lub folii z nadrukiem pastą srebrną. Do ekranowanie okien wyświetlaczy stosujemy specjalne folie przewodzące o dużej przejrzystości.

Wyprowadzenie ekranu może być zespolone z wyjściem sygnałów przycisków (wspólna tasiemka lub złącze) lub może być niezależne w dowolnej formie (na przykład osobna tasiemka, złącza, zacisk, wtyk płaski, pole stykowe).

Możliwe jest ekranowanie wybranych obszarów klawiatury jak również szczelne łączenie ekranów ze wspólnym wyprowadzeniem.