Klawiatury foliowe są co do zasady nierozbieralne, próba rozdzielenia warstw powoduje najczęściej zniszczenie sąsiednich warstw. Aczkolwiek występuję kilka przypadków w których jest możliwa naprawa poprzez częściowe odtworzenie.

Z reguły w klawiaturach opartych o sztywny obwód drukowany element ten pozostaje sprawny mimo uszkodzenia wierzchnich warstw klawiatury. W takim przypadku naprawa ogranicza się do oczyszczenia obwodu i odbudowania pozostałych warstw.

Uszkodzenie tasiemki także bywa możliwe do naprawy. Zniszczoną część obcina się, dorabia pasujący fragment i dosztukowuje.

Praktykuje się także wymianę przycisków w postaci mikrostyków lub membran metalowych, niemniej wymaga to z reguły odtworzenia frontowych warstw klawiatury.

Możliwa jest wierna rekonstrukcja klawiatury na podstawie oryginału zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność, kształt jak i szatę graficzną. Przeszkodą może być jedynie zintegrowanie z klawiaturą aktywnych elementów elektronicznych, w takim przypadku konieczna jest specyfikacja techniczna.